Yhdyskuntarakentaminen

Yhdyskuntarakentaminen luo edellytykset kunnanosien laajentamiselle sekä viihtyisille ja turvallisille asuinympäristöille. Vastaamme kunnan kaavoitusasioista ja maankäytöstä ja rakennusinvestointien (talonrakennus) ja kunnallisteknisten investointien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Yhdyskuntarakentaminen vastaa liikenneväylistä, tievalaistuksesta, torista satamista, puistoista ja viheralueista sekä vesihuollosta ja jätevesien käsittelystä vahvistetulla toiminta-alueella. Vastaamme myös kunnan rakennuksista sekä siivouksesta ja ruokahuollosta kunnan päiväkodeille, kouluille ja hoitokodeille.

Yhdyskuntarakentamisella on myös vastuu kunnan rakennusvalvonnasta sekä ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta.