Koulualueella oleskelu

Koulunsa aikaisemmin päättänyt oppilas ei saa aiheettomasti oleskella koulun alueella koulupäivän aikana.