Radon

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Talon alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Rakennukseen radon kulkeutuu perustuksessa olevien rakojen kautta. Koska radonia ei voi mitenkään aistia, on mittaaminen ainoa tapa saada radonpitoisuus selville. Tietoa radonista on Säteilyturvakeskuksen (STUK) verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön ionisoivasta säteilystä antaman asetuksen (1044/2018) mukaan asunnon sisäilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei saa ylittää 300 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Uudet asunnot on suunniteltava ja toteutettava siten, että radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei ylitä 200 Bq/m3.

Radonpitoisuutta on mitattu monissa asunnoissa Suomessa. Mittausarvot esitellään Suomen radonkartoissa.