Sähköinen asiointi

Hyväksy sähköisten viranomaisviestien vastaanottaminen

Jos olet hyväksynyt sähköisten viranomaisviestien vastaanottamisen, saat lasta koskevat paikka- ja maksupäätökset Suomi.fi-palvelun kautta heti, kun päätös on tehty.

Varhaiskasvatushakemus

Tällä lomakkeella haet myös lapsen varhaiskasvatuspaikan siirtoa.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Palvelutarpeen muuttaminen

Irtisanomisilmoitus

Tulotietojen ilmoittaminen

Tarjotun palvelun vastaanottaminen