Hästhagenin asemakaava

Nähtävillä: 17.1.-15.2.2023
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63. §)
Yhteyshenkilö: Martina Bäckman