Hästhagenin asemakaava

Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.1.–15.2.2023 (MRL 63. §)
Yhteyshenkilö Martina Bäckman, kaavoitusinsinööri