Kaavatasot

Kaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) sekä valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteet kertovat valtioneuvoston näkemyksen valtakunnallisesti merkittävästä alueidenkäytöstä. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tärkein tehtävä on varmistaa, että alueidenkäytön suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnallisesti merkittävät seikat.

Maakuntakaava

 • on Pohjanmaan liiton laatima
 • käsittää useita kuntia
 • osoittaa maakunnan oleellisimmat osat kuten esimerkiksi taajama- ja keskusta-alueet, päätiet ja seudun viheralueet
 • ohjaa yleis- ja asemakaavojen laatimista

Yleiskaava

 • kaavoitusosaston / yhdyskuntarakentamisen valiokunna laatima
 • kunnanvaltuuston hyväksymä
 • voi kattaa koko kunnan tai vain osia kunnasta
 • esittelee/osoittaa  alueen pääasialliset käyttötarkoitukset eli asuntoalueet, työpaikka-alueet, viheralueet
 • ohjaa asemakaavojen laatimista

Asemakaava

 • kaavoitusosaston / yhdyskuntarakentamisen valiokunnan laatima
 • kunnanvaltuuston hyväksymä, lukuun ottamatta kaavoja, jotka ovat merkitykseltään vähäisiä ja jotka yhdyskuntarakentamisen valiokunta hyväksyy
 • asemakaavan koko/laajuus vaihtelee
 • osoittaa yksityiskohtaisesti alueidenkäytön; tonttien määrän, käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden