Asemakaava Blomstedt, Sepänkylä

Yhteyshenkilö: Jim Åkerholm, kaavoittaja
Vaihe : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä12.4.–11.5.2022 (MRL 63. §).