Kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tukea maksetaan perheelle, jolla on alle kolmevuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista. Vamman tai sairauden vuoksi oppivelvollisuuden piiriin kuusivuotiaana tulevista lapsista kotihoidon tukea voidaan kuitenkin maksaa sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai esimerkiksi sukulainen tai yksityinen tuottaja.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, joka maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Lasten kotihoidon tukea haetaan Kelasta, josta saa myös lisätietoja.