Konseptikilpailu: Koivulahdessa sijaitseva Kvevlandersin alue

Kvevlanders illustrationsbild

Yhtenäinen, arkkitehtoninen ja toimiva kaupan ja palvelujen alue, jonka palvelutarjonta vastaa maan kasvavan osan tarpeita ja joka sovitetaan hyvin lähialueen rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Kvevlandersin alue sijaitsee valtatien 8 välittömässä läheisyydessä. Valtatie 8 on pohjoisesta Vaasaan saapuva pääväylä. Alueen vierestä kulkee päivittäin niin työhön kulkevia, paikallista väestöä, ammattikuljettajia, joukkoliikennettä kuin matkailijoita.

Alueella on aiemmin sijainnut maatilan talouskeskus, jossa ei ole ollut toimintaa moneen vuoteen. Vuosina 2022–2023 alueelta on purettu vanha asuintalo ja muut maatilatoimintaan kuuluvat rakennukset.

Kunnan tavoitteena on luoda yhtenäinen, arkkitehtoninen ja toimiva kaupan ja palvelujen alue, joka sovitetaan hyvin lähialueen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Aluetta tulee kehittää edelleen, ja sen tulee tukea Koivulahden nykyisiä palveluita. Alue sijaitsee kylän keskeisellä paikalla, ja sen hyvä näkyvyys ja liikenneyhteydet soveltuvat hyvin suunniteltuun maankäyttöön. Kunta tekee aktiivisesti työtä sen eteen, että suunniteltu eritasoliittymä ympäröivine liikennejärjestelyineen toteutetaan mahdollisimman pian.

Aikataulu:

Vaihe 1: Kilpailutyöt jätetään 28.2.–15.5.2024.
Vaihe 2: Keskustelut enintään 5 kiinnostavimman kilpailutyön kanssa 1.6.–15.9.2024.

Tämä on kilpailun ensimmäinen vaihe, johon toivomme kilpailutöitä, joissa kuvataan ehdokkaan suunnitelmat Koivulahden Kvevlandersin alueen kehittämiseksi. Kilpailutöistä valitaan parhaat ja niiden teknisestä, taloudellisesta ja muusta käytännön toteuttamisesta keskustellaan yksityiskohtaisemmalla tasolla. Vaiheen 2 jälkeen valitut konseptit saavat etusijan aloittaa neuvottelut Kvevlandersin alueen tonteista.

Kilpailutyöt jätetään viimeistään 15.5.2024 kello 16.00
sähköisesti tai osoitteeseen

Mustasaaren kunta
Keskustie 4
65610 Mustasaari

Kirjekuoreen merkintä ”KVEVLANDERS”.

Tiedustelut: Kirjalliset kysymykset voi lähettää viimeistään 25.3.2024 kello 16.00 kehittämisjohtaja Mikael Alaviitalalle, mikael.alaviitala@mustasaari.fi. Vastaukset julkaistaan 29.3.2024 osoitteessa www.mustasaari.fi.

Kysymykset

1. Miten suunniteltu käytettävä rakennusoikeus lasketaan, suhteessa koko alueeseen vai yksittäistä tonttia kohti?

2. Saako ehdotuksen jättää vain yhdestä tontista?

Vastaus

Saa jättää vain yhtä tonttia koskevan kilpailutyön. Mitä enemmän tontin rakennusoikeutta käytetään, sitä enemmän saa pisteitä. Jos kilpailutyö käsittää useita tontteja, myös silloin on yhteenlasketusta rakennusoikeudesta käytettävä mahdollisimman paljon.

Liitteet

Konseptikilpailu: Koivulahdessa sijaitseva Kvevlandersin alue

Yleiskartat

Kaavaehdotus, Kvevlandersin alueen asemakaava

Havainnekuvat alueesta

Alueen ilmakuvat