Rottien torjunnasta

Kiinteistön omistajan tai haltijan on hoidettava kiinteistönsä siten, että rottien pesiytyminen ja ravinnon saanti estetään. Rotat ovat tuhoeläimiä, jotka voivat saastuttaa elintarvikkeita, levittää tarttuvia tauteja ja tuhota rakenteita. Rottien ja muiden tuhoeläinten hävittäminen kuuluu kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulle, joten rottahavainnoista kannattaa ilmoittaa tontin omistajalle tai isännöitsijälle.

Ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä tulee varmistaa, että tuhoeläimillä ei ole ravintoa ja suojaa. Maahan tippuneet ylimääräiset linnunruoat ja maahan pudonneet hedelmät tulee poistaa. Lintuja ei pidä ruokkia sulan maan aikana. Käytä ruokinnassa ruokinta-automaatteja, ruokaa ei saa heittää suoraan maahan. Ruokintapaikka tulee pitää siistinä.

Kosteat paikat, kuten kellarit ja viemärit, ovat rottien suosiossa. Rotta pystyy ryömimään jopa vain noin 2,5 cm suuruisesta aukosta, joten on hyvä tarkistaa viemäri- ja ilmanvaihtoputkien läpivientien tiiveys.  

Varmistu kompostin tiiveydestä. Biojätteet on kompostoitava kompostorissa, jonka rakenne estää haittaeläinten pääsyn kompostoriin. Ympärivuotisessa kompostoinnissa on käytettä lämpöeristettyä kompostoria. Avokompostiin saa laittaa ainoastaan puutarhajätettä. Myös romu- ja lautakasat voivat toimia rottien asuinpaikkoina – pidä siis tonttisi siistinä.

Terveydensuojelulain mukaan jäteastioista on huolehdittava ja ne on sijoitettava siten, että ne eivät haise eikä niistä aiheudu muuta terveyshaittaa. Jäteastioiden on oltava ehjiä ja ne on tyhjennettävä säännöllisesti. Kannen tulee mennä aina kiinni. Jätteitä ei saa jättää lojumaan roska-astioiden viereen. Mikäli kiinteistön jätehuollosta ei huolehdita oikealla tavalla ja se aiheuttaa terveyshaittaa, terveydensuojeluviranomainen voi ryhtyä toimenpiteisiin vahingon aiheuttajaa kohtaan.

Jos rottia jo esiintyy, tulee käyttää loukkuja. Loukkuja tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaan. Loukkuja sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut tulee tarkastaa päivittäin. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä ammattimaisen torjuntayrityksen puoleen. Rotanmyrkkyjen myyminen kuluttajille lopetettiin vuonna 2018. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ylläpitää kotisivuillaan rekistereitä pätevöityneistä tuholaistorjuntayrityksistä ja ammattihenkilöistä, tukes.fi.

Mikäli rottia on havaittu usein tietyllä alueella, kannattaa sopia yhteisistä torjuntatoimenpiteistä naapureiden kanssa. Rotta on ujo eläin ja jos yksi näyttäytyy päiväsaikaan, lähistöllä on todennäköisesti monta rottaa. Yksittäisiä rottahavaintoja ei yleensä katsota terveyshaitaksi, joka johtaisi terveydensuojeluviranomaisen toimenpiteisiin.