Maailmanperintöalue Merenkurkun saaristo

Maailmanperintö on kulttuuri- tai luontoympäristö, jota pidetään niin ainutlaatuisena ja arvokkaana, että sen suojelemista pidetään tärkeänä. Maailmanperintö alueet nimeää YK:n alainen Unesco. Merenkurkku otettiin vuonna 2006 Unescon maailmanperintöluetteloon osana maailmanperintöaluetta High Coast / Kvarken Archipelago. Merenkurkun saaristo ja Höga kusten Ruotsissa ovat toistensa vastakohdat.

Merenkurkun kivikkoinen saaristo on jääkauden muovaama ja maankohoaminen vaikuttaa siihen edelleen. Jäämassa painoi maankuorta jopa kilometrin verran alaspäin. Mannerjään alta vapautui noin 10 000 vuotta sitten sulavan jään muovaama alava moreenisaaristo. Sulava jää muotoili Merenkurkkuun erityiset pyykkilautaa muistattavat vuosimoreenimuodostumat. Moreenimuodostumia kutsutaan De Geer -moreeneiksi.

Kunnan vanhin luonnonsuojelualue on Valassaaret–Björkögrunden, jonka Björköbyn jakokunta rauhoitti vuonna 1934 sen jälkeen, kun aluetta oli ensin jakokunnan aloitteesta laajennettu. Rauhoitusmääräyksiä on laajennettu edelleen ja niihin on tehty muutoksia viimeksi vuonna 1977. Alue kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan, ja se on myös osa Merenkurkun maailmanperintöä. Koko alue käsittää 17 200 ha vettä ja 600 ha maata. Saarilla on yleinen maihinnousukielto ja oleskelu lähempänä kuin 100 metriä rannasta on kielletty 1.5.–31.7. lukuun ottamatta muutamaa paikkaa. Rauhoituksen tarkoituksena on säilyttää tämä edustava ja yhtenäinen saaristoalue niin monipuolisena ja alkuperäisenä kuin mahdollista.


Katso myös

Korkearannikon ja Merenkurkun saariston yhteinen verkkoportaali

Merenkurkku.fi

Maailmanperintöportti

Koe Merenkurkku

Merenkurkku ja UNESCO

Terranova