Kouluruokailu

Kaikki oppilaat saavat jokaisena koulupäivänä ilmaisen, täysipainoisen, vaihtelevan ja riittävän ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja ohjattuna ruokailuna. Kouluaterian lasketaan kattavan kolmasosan oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta. Ruokailutilanne on tärkeä oppilaalle. Kouluaterioilla tuetaan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailun ja mahdollisten välipalojen järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteet sekä ruokailuhetken virkistystehtävä.

Koulukeittiöt

Ruokapalveluja tuottaa n. 50 alan ammattilaista, jotka päivittäin valmistavat noin 5 000 ateriaa päiväkotilapsille, koululaisille ja ikääntyneille.

Kunnassa on tällä hetkellä 12 koulukeittiötä.

Koulukeittiöiden ruokalista.

Erityisruokavaliot

Kouluaterian yhteydessä järjestetään erityisruokavalio terveystodistuksen perusteella. Todistus toimitetaan päiväkotiin/esikouluun/kouluun.