Vakuutukset ja tapaturmat

Mustasaaren kunta on vakuuttanut lapset ja oppilaat Pohjolan ryhmätapaturmavakuutuksella (vakuutusnumero 16-596-671-5). Vakuutus kattaa lapset, jotka osallistuvat kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetukseen tai aamu- ja iltapäivätoimintaan, sekä lukion opiskelijat.

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman hänen sitä tahtomatta.

Jos lapselle sattuu koulussa, esikoulussa tai päiväkodissa tapaturma, kouluterveydenhoitaja tai joku muu aikuinen antaa tarvittavan ensiavun. Tarvittaessa lapsi viedään terveyskeskuksen päivystykseen. Mikäli henkilökunta on arvioinut, että tapaturma edellyttää lääkärissä käyntiä, huoltajiin otetaan yhteyttä heti tapaturman satuttua. Henkeä uhkaavissa tapaturmissa henkilökunta tilaa ambulanssin. Annetun ensiavun jälkeen tapaturmien hoidosta ja lääkärissäkäynnistä vastuu on aina lapsen huoltajilla.

Jos tapaturma sattuu koulumatkalla, koululle on aina ilmoitettava tapahtuneesta. Jos lapsi viedään kotoa ensiapuun koulu-/esikoulu-/päiväkotimatkalla tai koulussa/esikoulussa/päiväkodissa tapahtuneen tapaturman johdosta ja jos lapsi saa lähetteen sairaalassa tehtäviin jatkotutkimuksiin, on sairaalassa lasta vastaanottavalle henkilölle ilmoitettava, että kyseessä on koulu- /esikoulu-/päiväkotitapaturma.

Vakuutus kattaa esimerkiksi:

  • tapaturman tutkimuksen ja hoidon siltä osin kuin kustannukset eivät oikeuta korvaukseen minkään lain nojalla
  • lääkärin määräämät reseptilääkkeet
  • matkat tutkimuksiin ja hoitoon

Jokainen tapaturmavahinko käsitellään tapauskohtaisesti vakuutusehtojen perusteella.

Päiväkoti, koulu tai kunta tekee tapaturmavahinkoilmoituksen, minkä jälkeen vakuutetulle aiheutuneisiin kustannuksiin voidaan hakea korvausta suoraan Pohjolalta.