Hiihtolatujen hoitoavustus

Hiihtolatujen hoitoavustusta voidaan myöntää yhdistyksille, jotka hoitavat hiihtolatuja Mustasaaressa. Avustuksen määrä riippuu hiihtokauden pituudesta.

• Enintään 150 euroa/km perinteisen tyylin ladusta.
• Enintään 200 euroa/km sekä perinteisen että vapaan tyylin ladusta.
• Retkiladusta maksetaan enintään 60 euroa jokaiselta alkavalta kolmelta kilometriltä.

Avustuksen määrä kaksinkertaistetaan, jos yhdistys tekee tekolunta omalla lumitykillä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hiihtolatu on kaikille avoin vähintään 80 prosenttia hiihtokaudesta. Hiihtokauden alkamis- ja päättymisajankohdan arvioi vapaa-aikatoimen henkilöstö ja liikuntapaikkavastaava.

7.1 KRITEERIT
• Hiihtolatu: perinteinen
o valaistu latu
o ladun pituus vähintään 1 km

• Hiihtolatu: sekä perinteinen että vapaa (luistelu)
o valaistu latu
o ladun pituus vähintään 1 km
o yksisuuntaisen ladun leveys vähintään 4 m
o kaksisuuntaisen ladun leveys vähintään 6 m

• Retkilatu:
o hiihtoladun yhteydessä
o avoinna vähintään neljä viikkoa

7.2 LOMAKKEET 
Peruslomake A
Liitelomake F

7.3 LIITTEET
• Latukartta