Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään edellisvuoden todennetun toiminnan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelman perusteella. Jos yhdistyksen tilikausi ei ole kalenterivuosi, otetaan huomioon viimeisin päättynyt tilikausi (kirjanpitolain 4. §:n mukaan tilikausi on 12 kuukautta).

Toiminta-avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon myös, käyttääkö hakija kunnan tiloja kuten kaukaloita, nurmikenttiä tai koulujen tiloja, joiden käyttöä tuetaan.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vahvistaa vuosittain toiminta-avustusten jakoperusteet.

2.1 ERITYISET KRITEERIT  (Yleiset kriteerit >>>)

LIIKUNTATOIMINTA / LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA

– Rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Mustasaari ja jonka päätehtävä yhdistyksen sääntöjen nojalla on liikuntatoiminta ja/tai lapsi- ja nuorisotoiminta.
– Säännöllinen, ohjattu toiminta.
– Lasten ja nuorten osallisuutta ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä yhteiskunnan tasa-arvoa edistävä ja tukeva toiminta.
– Liikuntatoimintaan voi saada avustusta korkeintaan 30 prosenttia hakijan hyväksytyistä toimintakuluista.

UIMAKOULUTOIMINTA / VAPAAT MUSIIKKIKOULUT
– Osallistujamäärä.

4H
– Ohjaaja-avustus.

KULTTUURITOIMINTA
– Rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Mustasaari ja jonka pääasiallinen toiminta on taide- tai kulttuuripainotteista.
– Monipuolisen ja kattavan kulttuuritarjonnan tuominen kuntalaisten ulottuville.

2.2 LOMAKKEET
Peruslomake A

Liitelomakkeet:
Lomake B – liikuntatoiminta
Lomake D – uimakoulutoiminta
Lomake E – lapsi- ja nuorisotoiminta
Lomake H – kulttuuritoiminta
Lomake L – vapaat musiikkikoulut 

2.3 LIITTEET
• Toimintakertomus, tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja edellisen toimintavuoden toiminnantarkastuskertomus.
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio.
• Yhdistyksen säännöt, jos niitä ei ole toimitettu aiemmin tai jos niitä on muutettu.