Kaukaloiden ja jääratojen hoitoavustushakemus

Kaukaloiden/jääratojen hoitoavustusta voidaan myöntää Mustasaaressa sijaitseville kaukaloille/jääradoille, joita hoitaa yhdistys. Yhdistysten omistamia kaukaloita/jääratoja on Norra Vallgrundissa, Björköbyssä, Hankmossa, Petsmossa, Veikkaalassa, Tuovilassa, Tölbyssä, Singsbyssä ja Kunissa. Hoitoavustus on 350 euroa/kaukalo tai jäärata. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kaukalo/jäärata on avoinna vähintään 80 prosenttia ”luistelukaudesta”. Vapaa-aikapäällikkö ja liikuntapaikkavastaava määrittelevät ilmasto-olosuhteiden perusteella, milloin kausi alkaa ja loppuu.
Kaukalon/jääradan hoitoavustusta haetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta viimeistään 23.4. Tarkoitusta varten laaditaan lomake kunnan verkkosivustolle. Hoitoavustuksesta päättää vapaa-aikapäällikkö.