Seurantaloavustus

Avustus myönnetään edellisvuoden käytön ja toiminnan sekä kiinteistön käytön laajuuden ja käytön vuodenajan perusteella. Avustusta myönnettäessä huomioidaan se, missä määrin ja mihin aikaan vuodesta kiinteistöä käytetään. Kiinteistön käyttämistä (käyttötunnit) ohjattuun lapsi- ja nuorisotoimintaan (= ohjaaja paikalla koko toiminnan ajan) priorisoidaan.

Seurantalojen käyttöavustusta voidaan myöntää nuorisoseuroille ja kotiseutuyhdistyksille niiden omistaman kiinteistön kuluihin.

Hyväksyttävät kustannukset:
• Lämmitys
• Sähkö
• Vesi ja jätevesi (korkeintaan 500 euroa)
• Vakuutuskustannukset
• Ylläpitokustannukset (korkeintaan 500 euroa)

Avustus lasketaan kahden osan perusteella:
• Vuosittain vahvistettava prosenttiosuus edellisvuoden hyväksytyistä käyttökustannuksista.
• Käyttöasteselvitys.

5.1 KRITEERIT
• Seurantalossa järjestettävän toiminnan on oltava avointa kylän ja kunnan asukkaille.
• Kiinteistön on oltava yhdistyksen omistuksessa.

5.2 AVUSTUSTA EI MYÖNNETÄ
• Museorakennuksille, seurakuntien kiinteistöille ja urheiluseurojen kiinteistöille.
• Kiinteistön peruskorjaukseen tai kunnostukseen.
• Yhdistykselle, jonka pääasiallisena toimintana on kiinteistön vuokraus.

5.3 LOMAKKEET

• Peruslomake A
• Liitelomake C
• Liitelomake E

5.4 LIITTEET
• Käyttäjävihko tai vastaava yksityiskohtainen selvitys kiinteistön käytöstä.
• Toimintakertomus, tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase tilitasolla) ja edellisen toimintavuoden toiminnantarkastuskertomus.
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio jaksolta, jolta avustusta haetaan.
• Yhdistyksen säännöt, jos niitä ei ole toimitettu aiemmin tai jos niitä on muutettu.