Kartta-avustus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi myöntää suunnistustoimintaa tarjoaville yhdistyksille kartta-avustusta uusien suunnistuskarttojen valmistamiseen tai välttämättömään päivittämiseen. Kartta-avustusta voi hakea, kun kartta on valmis.

Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään selvitys koko hankkeen toteutuneista kustannuksista (menoista ja tuloista). Selvitykseen liitetään kuittien kopiot. Selvitykseen käy tositteeksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa näkyy pankin arkistointitunnus, tai kopio tiliotteesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustuksen myöntämisen yhteydessä, miten selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä tehdään. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista.