Rakennuspalvelujen puitesopimuksen kilpailutus

Mustasaaren kunnan kiinteistötoimi pyytää tarjouksia rakennuspalvelujen puitesopimusta varten. Kysymykset lähetetään osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 28.11.2022 klo 12.00. Vastaukset julkaistaan 30.11.2022 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta/Julkiset hankinnat. Tarjous on jätettävä viimeistään 7.12.2022 klo 12.00. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa.

Suunnittelupalvelujen puitesopimuksen hankinta

Mustasaaren kunta/kiinteistötoimi pyytää tarjouksia suunnittelupalvelujen puitesopimuksesta ajaksi 1.1.–31.12.2023, optio ajaksi 1.1.–31.12.2024. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 22.11.2022 klo 12.00. Vastaukset julkaistaan 23.11.2022 kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta/Julkiset hankinnat. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 30.11.2022 klo 15.00. Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä ei…

HELSINGBYN‒TUOVILAN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN

Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia Helsingbyn–Tuovilan osayleiskaavan laatimisesta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi. Tarjousten on oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään 16.11.2022 klo 16.00. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi viimeistään 7.11.2022. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan 10.11.2022 tähän.

Tarjouspyyntö rakennusten purkamisesta Kvevlandersin kiinteistöllä Koivulahdessa

Mustasaaren kunnan kiinteistötoimi pyytää tarjouksia rakennusten purkamisesta Kvevlandersin kiinteistöllä Koivulahdessa. Kysymykset lähetetään osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 3.10.2022 klo 12.00. Vastaukset julkaistaan 4.10.2022 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta / Julkiset hankinnat. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 7.10.2022 klo 12.00. Kysymyksiä ja vastauksia tarjouspyyntöön:…