Tievalaistuksen saneeraus 2024, osallistumishakemukset tarjouskilpailuun

Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentaminen pyytää osallistumishakemuksia tarjouskilpailuun, joka koskee tievalaistuksen saneerausta vuonna 2024. Osallistumishakemukset jätetään viimeistään 1.3.2024 klo 16.00 osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi. Lisätietoja löytyy Hilmasta; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/97081/notice/142578/overview

Iskmon-Jungsundin osayleiskaavan laatiminen

Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia Iskmon-Jungsundin osayleiskaavan laatimisesta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi. Tehtävä on kokonaissuunnittelutehtävä. Tarjousten on oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään 9.1.2024 klo 16.00. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi viimeistään 18.12.2023. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan tässä 22.12.2023.

Tarjouspyyntö vesijohdon rakentamisesta Hagnäs-Mälsorintiellä

Rakennuspaikka sijaitsee Hagnäs-Mälsorintiellä 365-509. Johtoreitti on merkattu maastossa. Urakoitsijan edellytetään tutustuneen rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.
Uusi johto tulee korvaamaan olemassa oleva vesijohto Vassorinjärven länsirantaa pitkin.

Tarjouspyyntö paineviemärijohdon rakentamisesta Kalvholmiin, vaihe 4

Kunnan viemäriverkon rakentaminen Kalvholmiin aloitettiin vuonna 2020 ja jaetaan 4 osaprojektiin vuosille 2020‒2023. Tämä tarjouspyyntö koskee neljäs osaprojektia.Dokumentit löytyy Hilma ilmoituksesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/91048/notice/133396/overview Tarjousten on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään 21.8.2023 klo 12.00. Kysymykset ja vastaukset Kysymys 1: Sisällytetäänkö yksikköhintaluettelon koodeihin 41000–53200…

Tarjouspyyntö Björkön–Raippaluodon ulkosaariston rakennusinventoinnista

Tarjouksia pyydetään rakennusinventoinnista, jota tullaan käyttämään meneillään olevan Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistuksen pohjana. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi viimeistään 18.5.2023. Tarjousten on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään maanantaina 29.5.2023 klo 16.00.