Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vanhempainkyselyn vastaukset

Lapsen vanhemmille tai muille huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kaikki huoltajat, joilla on lapsia varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa, saivat mahdollisuuden vastata vanhempainkyselyyn. Kyselyssä esitettiin seuraavat väittämät:   Lapselleni annetaan edellytykset kasvaa ja oppia…

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja perusopetukseen

Mustasaaren kunnan esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 15-28.2.2023. Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan Wilman kautta 15-28.2.2023. Syksyllä 2023 koulun aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.