Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vanhempainkyselyn vastaukset


Lapsen vanhemmille tai muille huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kaikki huoltajat, joilla on lapsia varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa, saivat mahdollisuuden vastata vanhempainkyselyyn.

Varhaiskasvatuksen-ja-esiopetuksen-arviointi-2024

Lisää uutisia