LVI-palveluiden puitesopimuksen kilpailutus

Mustasaaren kunnan kiinteistötoimi pyytää tarjouksia LVI-palveluiden puitesopimusta varten. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset voi toimittaa viimeistään 21.11.2023 klo 12.00 osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi. Vastaukset julkaistaan 24.11.2023 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta/Julkiset hankinnat. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 30.11.2023 klo 15.00. Tarjouspyynnöstä ei ole jätetty kysymyksiä…

Sähköpalveluiden puitesopimuksen kilpailutus

Mustasaaren kunnan kiinteistötoimi pyytää tarjouksia sähköpalveluiden puitesopimusta varten. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset voi toimittaa viimeistään 21.11.2023 klo 12.00 osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi. Vastaukset julkaistaan 24.11.2023 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta/Julkiset hankinnat. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 30.11.2023 klo 15.00. Tarjouspyynnöstä ei ole jätetty kysymyksiä…

Helsingby-Tuovila osayleiskaavan tavoitetyöpaja 15.11.2023

Mustasaaren kunta on aloittanut osayleiskaavan laatimisen Helsingbyn–Tuovilan alueelle. Keskiviikkona 15.11. klo 18.00–20.00 pidetään kaikille kiinnostuneille avoin tavoitetyöpaja Helsingbyn koululla.

Tarjouspyyntö vesijohdon rakentamisesta Hagnäs-Mälsorintiellä

Rakennuspaikka sijaitsee Hagnäs-Mälsorintiellä 365-509. Johtoreitti on merkattu maastossa. Urakoitsijan edellytetään tutustuneen rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.
Uusi johto tulee korvaamaan olemassa oleva vesijohto Vassorinjärven länsirantaa pitkin.

Ympäristöterveydenhuolto mukana valtakunnallisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä

Ympäristöterveydenhuollossa on avoinna asiakastyytyväisyyskysely. Kysely on suunnattu kaikille ympäristöterveydenhuollon asiakkaille. Asiakastyytyväisyyskysely on osa valtakunnallista ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmää. Kyselyn tarkoitus on antaa työkaluja toiminnan laadun ja asiakaspalvelun kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Ympäristöterveyden tehtäviin kuuluu huolehtia ihmisen terveyteen vaikuttavan elinympäristön valvonnasta sekä eläinten terveydestä…

Sisäilmakonsultin puitesopimuksen kilpailutus

Mustasaaren kunnan kiinteistötoimi pyytää tarjouksia sisäilmakonsultin puitesopimuksesta. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 3.11.2023 klo 12.00. Vastaukset julkaistaan 8.11.2023 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta / Julkiset hankinnat. Tarjoukset lähetetään viimeistään 14.11.2023 klo 15.00 sähköpostiosoitteeseen tekniska@mustasaari.fi. Hankinta on julkaistu…

Siivouspalvelujen hankinta: Rakennustoimisto, Aikuisopisto ja pääkirjasto sekä Senioripiste

Mustasaaren kunnan kiinteistötoimi pyytää tarjouksia siivouspalveluista vuosiksi 2024–2025 seuraavissa alueissa: Rakennustoimisto, Aikuisopisto ja pääkirjasto, Senioripiste. Tarjouksen voi jättää kaikista kolmesta alueesta tai ainoastaan yhdestä tai kahdesta alueesta. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset voi toimittaa viimeistään 31.10.2023 klo 15.00 osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi. Vastaukset julkaistaan…