Siirrettävän urheilumajan hankinta Koivulahteen (rakennusurakka)

Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia siirrettävän urheilumajan rakentamisesta Koivulahden liikunta-alueelle. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 22.2.2023 klo 12.00. Vastaukset julkaistaan 23.2.2023 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta/Julkiset hankinnat. Tarjous on jätettävä viimeistään 8.3.2023 klo 15.00. Hankinta on julkaistu myös…

Katupiirustusten nähtäville asettaminen kiertoliittymän rakentamiseksi Mustasaarentielle Sepänkylässä sekä lähistöllä olevien teiden muutostöitä varten

Piirustukset asetetaan nähtäville kiertoliittymän rakentamiseksi Mustasaarentien–Koulutien–Niittylähteentien risteykseen ja Mustasaarentielle, Agnesintielle, Niittylähteentielle ja Matildantielle sekä Agnesintien ja Olavintien risteyksiin Mustasaarentien suuntaan suunniteltavia muutostöitä varten. Piirustukset ovat nähtävillä Mustasaaren virastotalossa 24.1.–6.2.2023. Muistutusten on oltava perillä osoitteessa yhdyskuntarakentaminen@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunta, yhdyskuntarakentaminen, Keskustie…

Piirustusten nähtäville asettaminen kahden hulevesialtaan rakentamiseksi Storträsketin viereen Tuovilan Granholmsbacken 1 -asemakaava-alueelle

Piirustukset kahden hulevesialtaan rakentamiseksi Tuovilan Granholmsbacken 1 -asemakaava-alueelle ovat nähtävillä 16.12.2022–9.1.2023 Mustasaaren virastotalossa. Muistutusten on oltava perillä osoitteessa yhdyskuntarakentaminen@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunta, Yhdyskuntarakentaminen, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, viimeistään 9.1.2023 klo 16.00. Nähtävillä olevat piirustukset: