Katupiirustusten nähtäville asettaminen kiertoliittymän rakentamiseksi Mustasaarentielle Sepänkylässä sekä lähistöllä olevien teiden muutostöitä varten

Piirustukset asetetaan nähtäville kiertoliittymän rakentamiseksi Mustasaarentien–Koulutien–Niittylähteentien risteykseen ja Mustasaarentielle, Agnesintielle, Niittylähteentielle ja Matildantielle sekä Agnesintien ja Olavintien risteyksiin Mustasaarentien suuntaan suunniteltavia muutostöitä varten. Piirustukset ovat nähtävillä Mustasaaren virastotalossa 24.1.–6.2.2023. Muistutusten on oltava perillä osoitteessa yhdyskuntarakentaminen@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunta, yhdyskuntarakentaminen, Keskustie…

Urakkatarjouksen osallistumishakemus – Solgårdin palveluasumisyksikön vesikaton ja rakenteiden saneeraus

Mustasaaren kunta pyytää urakoitsijoita jättämään osallistumishakemuksen tarjouskilpailuun, joka koskee Solgårdin palveluasumisyksikön vesikaton ja rakenteiden saneerausta. Hankinnassa käytetään rajoitettua menettelyä. Osallistumishakemus on jätettävä viimeistään 10.1.2023 klo 15.00. Osallistumishakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi.

Osallistumishakemus hulevesialtaiden rakentamiseksi Granholmsbacken 1 -asemakaava-alueelle Tuovilassa

Mustasaaren kunta aikoo rakentaa hulevesialtaita Granholmsbacken 1 -asemakaava-alueelle Tuovilassa niin kutsutun Giga-alueen viereen. Urakoitsijoiden tulee jättää osallistumishakemus viimeistään 11.1.2023 klo 12.00. Ilmoitus löytyy Hilmasta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/79680/notice/115421/overview Katso liite ”Tarjousten vertailu 13.12.2022.ok”.

Piirustusten nähtäville asettaminen kahden hulevesialtaan rakentamiseksi Storträsketin viereen Tuovilan Granholmsbacken 1 -asemakaava-alueelle

Piirustukset kahden hulevesialtaan rakentamiseksi Tuovilan Granholmsbacken 1 -asemakaava-alueelle ovat nähtävillä 16.12.2022–9.1.2023 Mustasaaren virastotalossa. Muistutusten on oltava perillä osoitteessa yhdyskuntarakentaminen@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunta, Yhdyskuntarakentaminen, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, viimeistään 9.1.2023 klo 16.00. Nähtävillä olevat piirustukset:

Osallistumihakemus hulevesiputken rakentamiseksi Vesilahdentieltä Vesilaitoksentielle Sepänkylässä

Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentaminen rakentaa talven 2022–2023 aikana hulevesiputken Vesilahdentieltä Vesilaitoksentielle Sepänkylässä. Urakoitsijat voivat jättää osallistumishakemuksen osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi. Tietoa hankkeesta ja urakoitsijoita koskevista vaatimuksista löytyy osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/79340/notice/114891/overview Huomioi liite ”Tarjousten vertailu 13.12.2022 ok”. Osallistumishakemukseen tulee liittää selvitykset ja todistukset yllä mainitun…