Osallistumishakemukset hulevesiputken asentamiseksi Lintuvuorelle

Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentaminen aikoo asentaa hulevesiputken Vesilahdentieltä Vesilaitoksentielle Sepänkylässä. Hulevesiputki johtaa vettä Lintuvuoren teollisuusalueelta Vattvikenin pohjavesialueen ulkopuolelle. Hankintailmoitus uudelleen järjestetystä hankinnasta on julkaistu Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/79340/notice/120917/overview Osallistumishakemusten on oltava perillä viimeistään 10.3.2023 klo 12.

Hae lupaa asiointipalvelu Lupapisteen kautta

Länsirannikon ympäristöyksikön ympäristönsuojelussa on nyt käytössä kansallinen sähköinen asiointipalvelu Lupapiste. Lupapisteen kautta kuntalaiset ja yritykset voivat kätevästi hakea erilaisia lupia ja tehdä ilmoituksia.

Osallistumishakemukset kiertoliittymän rakentamiseksi Mustasaarentielle Sepänkylässä

Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentaminen aikoo rakentaa kiertoliittymän Mustasaarentielle Koulutien ja Niittylähteentien risteykseen. Vesi- ja viemärijohtojen saneeraus pyydetään optiona. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/81380/notice/118126/overview Osallistumishakemusten on oltava perillä viimeistään 27.2.2023 klo 16.00.

Siirrettävän urheilumajan hankinta Koivulahteen (rakennusurakka)

Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia siirrettävän urheilumajan rakentamisesta Koivulahden liikunta-alueelle. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 22.2.2023 klo 12.00. Vastaukset julkaistaan 23.2.2023 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta/Julkiset hankinnat. Tarjous on jätettävä viimeistään 8.3.2023 klo 15.00. Hankinta on julkaistu myös…

Katupiirustusten nähtäville asettaminen kiertoliittymän rakentamiseksi Mustasaarentielle Sepänkylässä sekä lähistöllä olevien teiden muutostöitä varten

Piirustukset asetetaan nähtäville kiertoliittymän rakentamiseksi Mustasaarentien–Koulutien–Niittylähteentien risteykseen ja Mustasaarentielle, Agnesintielle, Niittylähteentielle ja Matildantielle sekä Agnesintien ja Olavintien risteyksiin Mustasaarentien suuntaan suunniteltavia muutostöitä varten. Piirustukset ovat nähtävillä Mustasaaren virastotalossa 24.1.–6.2.2023. Muistutusten on oltava perillä osoitteessa yhdyskuntarakentaminen@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunta, yhdyskuntarakentaminen, Keskustie…

Piirustusten nähtäville asettaminen kahden hulevesialtaan rakentamiseksi Storträsketin viereen Tuovilan Granholmsbacken 1 -asemakaava-alueelle

Piirustukset kahden hulevesialtaan rakentamiseksi Tuovilan Granholmsbacken 1 -asemakaava-alueelle ovat nähtävillä 16.12.2022–9.1.2023 Mustasaaren virastotalossa. Muistutusten on oltava perillä osoitteessa yhdyskuntarakentaminen@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunta, Yhdyskuntarakentaminen, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, viimeistään 9.1.2023 klo 16.00. Nähtävillä olevat piirustukset: