Tarjouspyyntö paineviemärijohdon rakentamisesta Kalvholmiin, vaihe 4

Kunnan viemäriverkon rakentaminen Kalvholmiin aloitettiin vuonna 2020 ja jaetaan 4 osaprojektiin vuosille 2020‒2023. Tämä tarjouspyyntö koskee neljäs osaprojektia.Dokumentit löytyy Hilma ilmoituksesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/91048/notice/133396/overview Tarjousten on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään 21.8.2023 klo 12.00. Kysymykset ja vastaukset Kysymys 1: Sisällytetäänkö yksikköhintaluettelon koodeihin 41000–53200…

Tarjouspyyntö Björkön–Raippaluodon ulkosaariston rakennusinventoinnista

Tarjouksia pyydetään rakennusinventoinnista, jota tullaan käyttämään meneillään olevan Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistuksen pohjana. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi viimeistään 18.5.2023. Tarjousten on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään maanantaina 29.5.2023 klo 16.00.

Osallistumishakemukset kiviainesten ja ruokamullan hankintaan

Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentaminen pyytää osallistumishakemuksia kilpailutukseen murskesorasta, luonnonkivistä, täyttömaasta, ruokamullasta ja hiekasta toimitettuna eri työkohteisiin kunnassa. Osallistumishakemukset jätetään viimeistään 6.4.2023 klo 16.00. Lisätietoja löytyy Hilmasta; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/84342/notice/122759/overview