Tarjouspyyntö paineviemärijohdon rakentamisesta Västerhankmoon, vaihe 3


Tämä tarjouspyyntö koskee kolmatta ja viimeistä osaprojektia, jonka laajuus käy ilmi liitteenä olevasta kartasta ja erittelystä ”Tarjouksen sisältö”.

Vattenrör.

Kunnan viemäriverkon rakentaminen Västerhankmoon aloitettiin vuonna 2020, ja rakentaminen on jaettu
useisiin osaprojekteihin vuosina 2020–2023. Tämä tarjouspyyntö koskee kolmatta ja viimeistä
osaprojektia, jonka laajuus käy ilmi liitteenä olevasta kartasta ja alla olevasta erittelystä ”Tarjouksen
sisältö”. Osuuden arvioitu kokonaispituus on noin 1550 m.

Johtoverkko rakennetaan suurimmaksi osaksi niin kutsuttuna paineviemärijohtona. Tarjouspyyntöön
sisältyy linjapumppaamon hankkiminen ja asennus. Kiinteistöt liitetään paineviemäriin kiinteistökohtaisten
pumppaamoiden kautta. Kiinteistökohtaisten pumppaamoiden hankkimisesta ja toimittamisesta
kiinteistöille vastaa vesihuoltolaitos.

15.6.2022 R1B MÄÄRÄLUETTELO LISÄTTY

Lisää uutisia