Tarjouspyyntö: Mustasaaren kunnan tiedotuslehden painatus ja jakelu


Kunta kilpailuttaa Mustasaari tiedottaa ‑lehden painatuksen ja jakelun vuonna 2024, optiona vuosi 2025. 

Mustasaari tiedottaa.

Mustasaaren kunta julkaisee kaksikielistä tiedotuslehteä Mustasaari tiedottaa. Kunta vastaa lehden sisällöistä ja materiaalista. Kunta kilpailuttaa Mustasaari tiedottaa ‑lehden painatuksen ja jakelun vuonna 2024, optiona vuosi 2025.  

Kysymykset ja vastaukset:

Vaatimukset palvelulle

Kysymys: Kieli Kääntölehti ruotsi/suomi

Mitä tarkoittaa? Ymmärtääkseni ei vaikuta hinnoitteluun, mutta vaatii vielä tarkennusta.

Vastaus: Tämä tarkoittaa, että lehden sisällöstä toinen puoli on ruotsinkielistä ja toinen puoli sisällöstä on suomenkielistä. Kansilehdistä toinen on ruotsinkielinen ja toinen suomenkielinen. 

Tarjouksen sisältö

Kysymys: Tuotekuvaus

Tarjoukseen on sisällytettävä tuotekuvaus. Mitä tämä tarkoittaa, tuotekuvaus mistä?

Vastaus: Kuvaus tuotteesta, jota tarjotaan.

Kysymys: Selvitys vähintään kahdesta vastaavien painatus- ja jakelutehtävien referenssistä tarjouksen viimeistä jättöpäivää edeltävän kolmen vuoden ajalta. Kirjallinen selvitys, mitä tietoja vaaditaan?

Vastaus: Kuvaus tehtävästä, toimeksiantajan nimi, yhteyshenkilö ja tämän puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Kysymys: Vähintään kaksi referenssituotetta, jotka on painettu tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti. Onko tarkoitus sisällyttää fyysiset referenssit?

Vastaus: Kyllä.

Kysymys: Kaksi erillistä työtä/tuotetta?

Vastaus: Kyllä.

Kysymys: Onko referenssien oltava pilkulleen tarjouspyyntöä vastaavat? Yleensä julkisissa hankinnoissa arvioitavat työnäytteet tehdään asiakkaan ilmoittamasta aineistosta tai muutoin työnäytteet voivat olla esim. sivumäärältään lähellä tarjouspyyntö. Nythän tarjouspyynnössä on myös eri sivumäärällä annettava lehdelle tarjous.

Vastaus: Lehden koon, värin, paperilaadun ja jälkikäsittelyn on oltava samat kuin tarjouspyynnössä. Sivumäärän ei tarvitse olla 32/48 sivua+kannet.

Linkistä voi ladata Mustasaari tiedottaa ‑lehden numeron, jonka tarjoaja voi painaa ja toimittaa tarjouksen liitteenä kuntaan. Painaa voi myös muiden asiakkaiden lehtiä, jotka täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset.

Lisää uutisia