Mustasaaren kunta pyytää tarjousta perus- ja esikoulukuljetuksista Mustasaaren kunnassa


Mustasaaren kunta pyytää tarjousta perus- ja esikoulukuljetuksista Mustasaaren kunnassa.

Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa verkko-osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/, nimellä Upphandling av elevskjutsar för förskola och grundläggande utbildning.

Lisää uutisia