Tarjouspyyntö paineviemärijohdon rakentamisesta Kalvholmiin, vaihe 4


Kunnan viemäriverkon rakentaminen Kalvholmiin aloitettiin vuonna 2020 ja jaetaan 4 osaprojektiin vuosille 2020‒2023. Tämä tarjouspyyntö koskee neljäs osaprojektia.
Dokumentit löytyy Hilma ilmoituksesta:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/91048/notice/133396/overview

Tarjousten on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään 21.8.2023 klo 12.00.


Kysymykset ja vastaukset

Kysymys 1: Sisällytetäänkö yksikköhintaluettelon koodeihin 41000–53200 materiaalit vai hinnoitellaanko ainoastaan työ?

Vastaus 1: Koodeissa 41000–53200 tarvitsee hinnoitella vain rivi Paineviemäri, M 63-10 PEH.

Kysymys 2: Miten tilaaja on ajatellut, että työ suoritetaan tierummun kohdalla linjalla 5.5–5.50?

Vastaus 2: Paineviemäri on rakennettava tierummun viereen.

Kysymys 3: Luiska on erittäin jyrkkä linjalla 5.4–5.5. Kuinka lähelle tietä tämä osuus voidaan kaivaa?

Vastaus 3: Olemme merkinneet linjauksen suunnitelman mukaisesti maastoon sinisillä merkkikepeillä linjalla 5.4–5.5.

Lisää uutisia