Lintuvuoren hulevesien käsittelyyn merkittävä avustus pohjavesien suojelemiseksi


Pohjavesialue Sepänkylä-Kappelinmäki on tärkeä vedenhankinnan kannalta ja pitkään vireillä ollut hanke pohjavesien suojelemiseksi saadaan vihdoin polkaistua käytiin Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta myönnetyn avustuksen avulla.

Dike.

Pohjavesialue Sepänkylä-Kappelinmäki on tärkeä vedenhankinnan kannalta ja pitkään vireillä ollut hanke pohjavesien suojelemiseksi saadaan vihdoin polkaistua käytiin Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta myönnetyn avustuksen avulla. Hankkeessa rakennetaan Lintuvuoren teollisuusalueen hulevesien käsittelyjärjestelmä, jotteivat alueen hulevedet aiheuta pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Sepänkylästä koilliseen sijaitseva Lintuvuoren teollisuusalue alkoi rakentua 1960-luvulla ja alueen asemakaava vahvistettiin 1981. Tämän jälkeen alue on laajentunut ja kasvaneiden kattopintojen, päällystettyjen piha-alueiden ja teiden määrän vuoksi myös hulevesien määrä on kasvanut. Hulevedet johtuvat alueen matalimpiin osiin, jotka sijaitsevat pohjavesialueella ja muodostavat näin riskin pohjavesien pilaantumiselle. Hulevesien putkittamisella ja johtamisella pois pohjavesialueelta vähennetään pohjavesien pilaantumisen riskiä merkittävästi, sillä teollisuusalueella muodostuvat hulevedet saattavat sisältää epäpuhtauksia. Samalla mahdollistetaan hulevesien käsittely ennen niiden johtamista mereen.

Sepänkylä-Kappelinmäki on 1-luokan pohjavesialue, eli se on vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue, ja alueella sijaitseekin Mustasaaren kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamo. Lintuvuoren teollisuusalueen laajennuttua kasvoi tarve etsiä ratkaisuja hulevesihaasteeseen ja kunta teetätti hulevesienhallintasuunnitelman. Suunnitelma valmistui vuonna 2014 ja siinä on huomioitu pohjavesialueen suojelunäkökohdat. Suunnitelman mukaisia töitä päästään vihdoin toteuttamaan ja työt alkavat arvion mukaan loppuvuodesta 2022.

Hankkeen arvioidut kustannukset ovat noin 1 milj. euroa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen avustusta 300 000 € Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. ELY-keskus varautuu myöntämään toiset 300 000 € ensi vuonna, jolloin avustus kattaa kokonaisuudessaan 60 % hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Pääsuunnittelijana toimii Soilcon Oy, joka on vastikään kilpailutuksen kautta valittu Mustasaaren kunnan puitesopimuskumppaniksi.

Yhteyshenkilöt

Allan Hagberg, Mustasaaren kunta, kunnallistekniikan päällikkö, allan.hagberg@korsholm.fi, puh. 044 424 9166
Ben Antell, Mustasaaren kunta, tekninen johtaja, ben.antell@korsholm.fi, puh. 050 69 618
Helena Puro, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, vesienhoidon asiantuntija, helena.puro@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 029
Krister Dalhem, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja, krister.dalhem@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 671

Lisää uutisia