Asemakaavan muutos kortteleissa 13a ja 13b Sulvalla

Yhteyshenkilö: Anne Holmback, kaavoittaja
Vaihe: Kaavaluonnos oli nähtävillä 15.4.–14.5.2021 (MRA 30. §).