Kyläkoulujen myynti

Mustasaaren kunta järjesti marraskuussa 2021 kolme infotilaisuutta koulukiinteistöjen myynnistä Petsmossa, Veikkaalassa ja Kuni–Vassorissa. Kunnanhallitus päätti vuonna 2019 alueen koulukiinteistöjen myynnistä ja rakennuslautakunta päätti myynnin periaatteista vuonna 2020.

Ensi sijassa kouluja tarjotaan ostajille, jotka tarjoavat toimintaa kyläläisille tai kyläläisten käyttöön osan tiloista. Määräaikaan mennessä Veikkaalan koulukiinteistöstä saatiin yksi tarjous.

Koulukiinteistöjen myyntiperiaatteet

  1. Kiinteistötoimi järjestää yhteisen tilaisuuden kyläläisten kanssa ja tunnustelee, löytyykö aitoa kiinnostusta ostaa ja huolehtia rakennuksesta, josta kunta vuokraisi tarvittaessa osan. Vastaus on annettava kolmen kuukauden kuluessa infotilaisuudesta. Tarjoukseen on sisällyttävä kiinteistöä koskeva toimintasuunnitelma.

    Voittanut tarjous valitaan sillä ehdolla, että kunnan tilatarpeisiin voidaan vastata. Hinnan painoarvo on 60 prosenttia ja toimintasuunnitelman 40 prosenttia. Erityisesti korostetaan, että kyläläiset hyötyvät toiminnasta ja/tai saavat jatkossakin käyttää osaa tiloista. Kunta pidättää itselleen oikeuden hylätä annetut tarjoukset.
  2. Jos kiinnostusta ei ole, kiinteistö laitetaan myyntiin. Myynnissä sovelletaan kohdan 1 ehtoja.
  3. Jos kiinteistöä ei saada myytyä vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistö on laitettu myyntiin, päätetään, että mahdollinen toiminta siirretään tarkoituksenmukaisempiin tiloihin ja että rakennus laitetaan kylmilleen tai puretaan.

Tutustu koulukiinteistöihin

Kiinteistöijen teknisistä tiedoista, piirrustuksista ja kuntotarkastukistsa on koottu tietiopaketti kunnan ruotsinkielisille sivuille. Tutustu materiaaliin alla olevien linkkien kautta.

Petsmo skola

Kuni-Vassor skola

Veikars skola