Röda Korset i Korsholm lokalavdelningar

Björkö-Raippaluto-Norra Vallgrund-Södra Vallgrund-Söderudden
FRK Björköby avdelning
FRK Replot avdelning

Karperö-Singsby-Jungsund-Iskmo-Köklot-Grönvik
FRK Korsholms norra avdelning

Koivulahti-Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Vallvik-Kuni-Vassor
FRK Kvevlax avdelning

Helsingby-Tuovila-Veikaala
FRK Korsholms södra avdelning

Sulva-Munsmo-Tölby-Vikby
FRK Solf avdelning

Sepänkylä-Böle
FRK Smedsby-Böle avdelning