Työllistäminen

Työllä ja työllistymisellä on suuri vaikutus elämänlaatuun. Työllistämistoimien tarkoituksena on edistää mahdollisuuksia löytää takaisin työelämään. Työllistämistoimet lisäävät osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä, antavat mielekästä ja riittävää tekemistä sekä ylläpitävät työ- ja toimintakykyä. Mustasaaren kunta panostaa aktiivisesti työllistämistyöhön ja työllistämistoimiin.

Työllistämistoimiin kuuluvat esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, palkkatuki, työkokeilut ja työvoimakoulutus. Mustasaaren kunta ostaa palveluja muun muassa Jupiter-säätiöltä ja Resurscentret Föregångarnalta sekä osallistuu työllistymistä edistäviin projekteihin, kuten Jobmatching ja Ohjaamo. Yhteydet yhteistyökumppaneihin ja muihin toimijoihin ovat tärkeitä työllistämistyössä. 

Työllisyyskoordinaattorit

Työllisyyskoordinaattoreiden tärkeimmät tehtävät ovat ottaa yhteyttä asiakkaisiin, kartoittaa heidän tilanteensa ja löytää asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivaa toimintaa sekä neuvoa, ohjata ja tukea työllistymisessä.