Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupaa sellaisten rakennelmien tai laitosten pystyttämiseen, joita ei voida pitää rakennuksina ja joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa voidaan myöntää pienille rakennuksille kuten pienille varastorakennuksille ja grillipaikoille.

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Voimassaolo alkaa siitä päivästä, kun lupa on saanut lainvoiman.

MRL 126. §

Toimenpidelupa tarvitaan muun muassa näihin hankkeisiin:

  • Lämpökaivon poraus.
  • Lämmönkeruuputkiston asentaminen.
  • Jätevesijärjestelmän uudistaminen.
  • Kattoremontti, kattopintojen uudistaminen.
  • Lasiterassin asentaminen, avautuva lasitus.
  • Enintään 10 m2:n varastorakennuksen (talousrakennus) rakentaminen asemakaavoitetulle alueelle.
  • Enintään 20 m2:n varastorakennuksen (talousrakennus) rakentaminen kaavoittamattomalle alueelle.
  • Yli 10 m²:n huvimajan rakentaminen.
  • Maakellari.
  • 1,2–2,0 metriä korkea aita.