Asemakaava, Vikby korttelit 13–14, Vikbyn yrityskeskuksen osa

(Aiempi kaavanimi: Vikby I -yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus)

Vaihe: Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.4.–3.5.2024 (MRA 27. §).

Kaavaluonnos oli nähtävillä 10.8.–8.9.2021 (MRA 30. §).

Osallitumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.–31.3.2021(MRL 63. §).