Mustasaari 675 vuotta

Mustasaaren 675-vuotisjuhlia vietetään vuonna 2023. Vuonna 2023 tulee myös kuluneeksi 50 vuotta nykyisen Mustasaaren muodostamisesta.

Kunta aloittaa juhlavuoden vieton valtuuston juhlakokouksella 13.2.2023. Tämä päivämäärä tulee siitä, että Mustasaaren pitäjä mainittiin ensimmäisen kerran 13.2.1348 virallisessa tekstissä – kauppavapautta koskevassa kuninkaankirjeessä.

Juhlavuosilogossaan kunta on päättänyt nostaa esille kunnan 675-vuotisjuhlavuoden korostaakseen Mustasaaren perinteikästä historiaa, mutta juhlavuoden vietossa nostetaan esille myös kunnan 50-vuotisjuhlavuosi. Nykyinen Mustasaari muodostettiin vuonna 1973, kun silloiset viisi kuntaa Björköby, Koivulahti, Mustasaari, Raippaluoto ja Sulva yhdistyivät.

Kaksoisjuhlavuotta vietetään monin eri tavoin ja eri puolilla kuntaa vuoden aikana. Kunta kutsuu paikalliset yhdistykset mukaan toteuttamaan juhlavuotta. Tavoitteena on, että kaikki mustasaarelaiset tuntevat itsensä osallisiksi juhlavuoden vietossa ja että he löytävät mieluista ohjelmaa, johon osallistua.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa huomioidaan Mustasaaren juhlavuotta eri tavoin vuoden aikana. Sen lisäksi, että lapset oppivat lisää Mustasaaresta, yksiköt saavat myös mahdollisuuden juhlia merkkivuotta omien juhlien muodossa syksyn aikana.

Linkki kunnan tiedotteeseen juhlavuodesta.

.