Toimenpideilmoitus

Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa pieniin tulisijattomiin talousrakennuksiin. Talousrakennus saa olla asemakaava-alueella korkeintaan 10 m², ja osayleiskaava- tai rantaosayleiskaava-alueilla tai kaavoittamattomalla alueella enintään 20 m².

Jos talousrakennukseen tulee tulisija, on haettava toimenpidelupaa.

Ilmoitusmenettelyä voi käyttää vain yhteen talousrakennukseen rakennuspaikkaa kohti. Jos sama hakija hakee lupaa useampaan pieneen talousrakennukseen, vain ensimmäiseen voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä. Muihin hakemuksiin sovelletaan toimenpidemenettelyä.

Toimenpideilmoitukseen ei tarvita naapurien kuulemista. Ilmoituksen sijasta rakentajalta voidaan vaatia rakennusluvan tai toimenpideluvan hakemista, jos se on välttämätöntä yleisen edun tai naapurien oikeusturvan vuoksi. Rakentamisen tai muun toimenpiteen voi aloittaa, jos rakennusvalvontaviranomainen ei ole edellyttänyt luvan hakemista 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoitus raukeaa, jos toimenpidettä ei ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

MRL 129. §

Toimenpideilmoitusta voidaan soveltaa näihin toimenpiteisiin:

  • Yli 10 m2:n suuruisen varastorakennuksen (talousrakennus) rakentaminen asemakaavoitetulle alueelle.
  • Alle 20 m2:n suuruisen varastorakennuksen (talousrakennus) rakentaminen kaavoittamattomalle alueelle.