Viriketoiminta

Mustasaaren eläkeläisille on tarjolla laaja valikoima erilaista viriketoimintaa. Yhdistyksillä, seurakunnilla ja aikuisopistolla on monipuolista toimintaa.

Senioripiste on kunnan senioreiden tapaamispaikka, ja täällä kokoontuvat myös monet ryhmät viikoittain. Folkhälsanin talon juhlasalissa järjestetään säännöllisesti isompia tapahtumia. Päiväkeskustoimintaa järjestetään yhteistyössä kotipalvelun kanssa sekä Senioripisteessä että eri puolilla kuntaa.

Muita toimijoita

Folkhälsan

Folkhälsanilla on Mustasaaressa monipuolista toimintaa. Ikääntyneille järjestetään muun muassa Café 70+ -tapaamisia Sepänkylässä, Karperössä, Veikkaalassa ja Helsingbyssä. Monissa kylissä kokoontuu sauvakävelyryhmiä, ja Senioripisteessä järjestetään kerran kuukaudessa iltapäivätanssit. Folkhälsan pitää omaiskahvilaa omaishoitajille yhteistyössä kunnan kanssa.

Folkhälsan i Korsholm

Eläkeläisyhdistykset

Kunnan kaksi eläkeläisyhdistystä, Korsholms pensionärsförening ja Kvevlaxnejdens pensionärsklubb, järjestävät kumpikin monipuolisesti erilaista toimintaa.

Eläkeläisyhdistykset järjestävät muun muassa kesätapaamisia, kuukausi- ja viikkotapaamisia, kotimaan ja ulkomaan matkoja, eläkeläisristeilyjä, teatteriretkiä, kortinpeluuiltoja, teematapaamisia ja liikuntapäiviä. Eläkeläisyhdistykset tekevät yhteistyötä muun muassa aikuisopiston, Senioripisteen, Folkhälsanin ja seurakuntien kanssa.

Seurakunnat

Mustasaaren seurakunnilla on paljon viriketoimintaa eläkeläisille. Jumalanpalveluksiin voi päästä kirkkotaksilla. Seurakunnat järjestävät eläkeläiskokoontumisia sekä erilaista ryhmätoimintaa, kuten ompelukerhoja, äijäryhmiä ja eläkeläiskuoroja. Papit ja diakonit pitävät hartaushetkiä eläkeläistaloissa ja kunnan asumisyksiköissä, diakonityöntekijät tekevät myös kotikäyntejä.

Mustasaaren suomalainen seurakunta
Korsholms svenska församling
Replot församling
Kvevlax församling
Solf församling