Stormossenin asemakaavan osan muutos

Vaihe: Osallitumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.6.–6.7.2022 (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö: Martina Bäckman