Stormossenin asemakaavan osan muutos

Nähtävillä: 7.6.–6.7.2022
Vaihe: Osallitumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö: Martina Bäckman