Asemakaavan muutos Westenergyllä

Vaihe: Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.1.–1.2.2023 (MRA 30. §)

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallitumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.6.–6.7.2022 (MRL 63. §).