Asemakaavan muutos korttelissa 24 ja osassa korttelia 12 Koivulahdessa

Vaihe: Kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta oli nähtävillä 6.5.–4.6.2021 (MRA 30. §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 8.5.–6.6.2018. (MRL 63.§)