Asemakaavan muutos ja laajennus korttelissa 24, korttelissa 7 ja osassa korttelia 12, Koivulahti

Yhteyshenkilö Martina Bäckman, kaavoitusinsinööri
Vaihe: Kaavaehdotus oli nähtävillä 14.11.–13.12.2023 (MRA 27. §).

Kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta oli nähtävillä 6.5.–4.6.2021 (MRA 30. §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 8.5.–6.6.2018. (MRL 63.§)