Kotimetsä 2, Böle

Vaihe: Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 7.2.2022 § 6. Kaavasta on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ja tästä johtuen kaava ei ole vielä lainvoimainen. Valitusprosessi kestää n. 2 vuotta.

Tontteja ei ole mahdollista varata ennakkoon.

Tarkistettu kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.10.–8.11.2021 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa (MRA 32. ).

Vaihe : Kaavaehdotus oli nähtävillä 10.8.–8.9.2021 (MRA 27. §)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat 8.6–7.7.2020 nähtävillä (MRL 63. §, MRA 30. §).