Kotimetsä 2, Böle

Yhteyshenkilö: Jim Åkerholm, kaavoittaja

Vaihe 23.8.2022: Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 22.8.2022 §69 että kunnanvaltuuston päätös 7.2.2022 § 6 Bölen Kotimetsä 2 ‑asemakaavan hyväksymisestä peruutetaan ja asia lähetetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan kaavoitusviranomaiselle uuteen valmisteluun. Kaavan hyväksymispäätös peruutetaan, asemakaavan luontoinventoinnissa ilmenneiden virheiden vuoksi.

Tavoitteena on, että tarkistettu kaavaehdotus tulee nähtäville talvella/keväällä 2024.

Tontteja ei ole mahdollista varata ennakkoon.

Tarkistettu kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.10.–8.11.2021 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa (MRA 32. ).

Vaihe : Kaavaehdotus oli nähtävillä 10.8.–8.9.2021 (MRA 27. §)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat 8.6–7.7.2020 nähtävillä (MRL 63. §, MRA 30. §).