Kotimetsä 2, Böle

Yhteyshenkilö: Jim Åkerholm, kaavoittaja

Tavoitteena on, että tarkistettu kaavaehdotus tulee nähtäville vuoden 2024 aikana.
Tontteja ei ole mahdollista varata ennakkoon.

Vaihe 23.8.2022: Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 22.8.2022 §69 että kunnanvaltuuston päätös 7.2.2022 § 6 Bölen Kotimetsä 2 ‑asemakaavan hyväksymisestä peruutetaan ja asia lähetetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan kaavoitusviranomaiselle uuteen valmisteluun. Kaavan hyväksymispäätös peruutetaan, asemakaavan luontoinventoinnissa ilmenneiden virheiden vuoksi.

Tarkistettu kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.10.–8.11.2021 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa (MRA 32. ).

Vaihe : Kaavaehdotus oli nähtävillä 10.8.–8.9.2021 (MRA 27. §)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat 8.6–7.7.2020 nähtävillä (MRL 63. §, MRA 30. §).