Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vanhempainkyselyn vastaukset


Lapsen vanhemmille tai muille huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kaikki huoltajat, joilla on lapsia varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa, saivat mahdollisuuden vastata vanhempainkyselyyn.

Kyselyssä esitettiin seuraavat väittämät:  

  1. Lapselleni annetaan edellytykset kasvaa ja oppia
  2. Lapseni saa tarvitsemansa tuen
  3. Lapseni tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnassa
  4. Sain viime kasvatuskeskustelussa hyvin tietoa siitä, miten lapseni on kehittynyt ja oppinut
  5. Voin hyvillä mielin jättää lapseni varhaiskasvatukseen/esiopetukseen
  6. Lapseni viihtyy varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa
  7. Oppimisympäristöt kannustavat leikkiin ja kehittymiseen
  8. Saan riittävästi tietoa toiminnan pedagogisesta sisällöstä ja tavoitteista
  9. Olen tyytyväinen päivittäiseen kontaktiin henkilökunnan kanssa
  10. Olen tyytyväinen toimintaan kokonaisuudessaan

Vanhempainkyselyn 2020, 2021, 2022 ja 2023 vertailu

Kyselyn arviointiasteikko:

1 = en osaa sanoa

2 = täysin eri mieltä

3 = jokseenkin eri mieltä

4 = jokseenkin samaa mieltä

5 = täysin samaa mieltä

2020202120222023
Lapselleni annetaan edellytykset kasvaa ja oppia4,574,64,634,64
Lapseni saa tarvitsemansa tuen4,444,494,544,5
Lapseni tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnassa3,363,414,404,43
Sain viime kasvatuskeskustelussa hyvin tietoa siitä, miten lapseni on kehittynyt ja oppinut3,984,094,304,26
Voin hyvillä mielin jättää lapseni varhaiskasvatukseen/esiopetukseen4,724,754,764,75
Lapseni viihtyy varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa4,534,594,594,58
Oppimisympäristöt kannustavat leikkiin ja kehittymiseen4,414,424,484,45
Saan riittävästi tietoa toiminnan pedagogisesta sisällöstä ja tavoitteista4,064,124,204,24
Olen tyytyväinen päivittäiseen kontaktiin henkilökunnan kanssa4,334,324,394,44
Olen tyytyväinen toimintaan kokonaisuudessaan4,54,584,594,6

Kaikki varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt tutustuvat omiin tuloksiinsa ja valitsevat niiden pohjalta kehittämisalueensa toimintavuodeksi 2023–2024.

Kyselyyn vastasi 846 huoltajaa.

Lisää uutisia