Koulukuljetusten kilpailutus osalle Sulvan oppilaaksiottoaluetta. 

Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia koulukuljetuksista osalle Sulvan oppilaaksiottoaluetta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa verkko-osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/, nimellä Upphandling av elevskjutsar för en del av Solf elevupptagningsområde. Hilma – Ilmoitus (hankintailmoitukset.fi)