Tarjouspyyntö konepalveluiden puitesopimuksille vuosille 2024–2025

Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia konepalveluista vuosille 2024–2025.Tarjousten on oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään 29.4.2024 klo 12.00.Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi. Kysymysten on oltava perillä viimeistään 15.4.2024 klo 12.00. Määräaikaan mennessä ei jätetty kysymyksiä tarjouspyynnöstä.

Iskmon-Jungsundin osayleiskaavan laatiminen

Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia Iskmon-Jungsundin osayleiskaavan laatimisesta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi. Tehtävä on kokonaissuunnittelutehtävä. Tarjousten on oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään 9.1.2024 klo 16.00. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi viimeistään 18.12.2023. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan tässä 22.12.2023.

Kenttätöitä Björkön-Raippaluodon ulkosaaristossa

Mustasaaren kunta tekee yhteistyössä Kvarken Nature and Fishing kanssa rakennusinventoinnin Björkön-Raippaluodon rantaosayleiskaavaan tarkistamista varten. Inventoinnit tehdään heinä–syyskuun aikana. Rakennuskanta inventoidaan seuraavilla saareilla: Norrskär, Östra Norrskär, Revet, Skötgrund, Storkallan, Utgrynnan, Klobbhällan, Björkögrunden (Västersbådan), Nikersgrunden (Ledbådan) ja Ritgrund. Valassaaret: Äbbskäret, Storskär, Norderstören,…

Tarjouspyyntö Björkön–Raippaluodon ulkosaariston rakennusinventoinnista

Tarjouksia pyydetään rakennusinventoinnista, jota tullaan käyttämään meneillään olevan Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistuksen pohjana. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi viimeistään 18.5.2023. Tarjousten on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään maanantaina 29.5.2023 klo 16.00.

Peltomaata vuokrattavana

Mustasaaren kunta tarjoaa vuokralle peltomaata seuraavissa kylissä: Böle, Sepänkylä, Sulva, Kråklund ja Norra Vallgrund.

Helsingbyn-Tuovilan osayleiskaava

Maisema- ja kulttuuriympäristöinventoinnista järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 23.8.2022 klo 18 Helsingbyn ns-talolla.

Asemakaavan muutos Sepänkylän korttelissa 47 (KPO Kiinteistöt Oy)

KUULUTUS Kaavaehdotus asemakaavan muuttamiseksi Sepänkylän korttelissa 47 (KPO Kiinteistöt Oy) on nähtävillä 7.9.–6.10.2021 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa(MRA 27. §). Aineistoon tulee tutustua ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mustasaari.fi/kaavat. Muistutukset on toimitettava viimeistään 6.10.2021 Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai…

Stormossenin asemakaavan osan muutos

KUULUTUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.–31.8.2021 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa (MRL 63. §). Aineistoon tulee tutustua ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mustasaari.fi/kaavat. Mielipiteet on toimitettava viimeistään 30.8.2021 Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai sähköisesti kaavoitus@mustasaari.fi. Mustasaaressa 17.8.2021Kaavoitusosasto

Kaavoja nähtävillä

Seuraavat kaavat ovat nähtävillä 10.8.–8.9.2021 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa: Etelämetsän asemakaavaKaavaehdotus on nähtävillä (MRA 27. §). Bölen Kotimetsä 2 –asemakaavaKaavaehdotus on nähtävillä (MRA 27. §). Vikby I -yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennusKaavaluonnos on nähtävillä (MRA 30. §). Aineistoon tulee tutustua…