Hankinta: Lumenauraus- ja hiekoituspalvelut

Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentaminen pyytää tarjouksia lumenauraus- ja hiekoituspalveluista 1.10.2024–30.4.2029. Palvelut kilpailutetaan erikseen liikenneväylille ja kiinteistöille. Urakoitsijat voivat tutustua hankintakuvauksiin, tarjouspyyntöihin ja ohjeellisiin lumenauraus- ja hiekoitusalueisiin osoitteessa hankintailmoitukset.fi Hankintoja koskevat tiedustelut toimitetaan Hilma-portaalissa viimeistään 8.8.2024 klo 15.00. Tarjoukset jätetään Hilma-portaalissa. Hankinta…

Hankinta, Sulvan kunnantalon purkaminen

Mustasaaren kunta / kiinteistötoimi pyytää tarjouksia Sulvan kunnantalon purkamisesta. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 17.7.2024 klo 12.00. Vastaukset julkaistaan 19.7.2024 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta / Julkiset hankinnat. Tarjoukset on jätettävä sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 8.8.2024 klo…

Kenttätöitä Björkön-Raippaluodon ulkosaaristossa

Mustasaaren kunta tekee yhteistyössä Kvarken Nature and Fishing kanssa rakennusinventoinnin Björkön-Raippaluodon rantaosayleiskaavaan tarkistamista varten. Inventoinnit tehdään heinä–syyskuun aikana. Rakennuskanta inventoidaan seuraavilla saareilla: Norrskär, Östra Norrskär, Revet, Skötgrund, Storkallan, Utgrynnan, Klobbhällan, Björkögrunden (Västersbådan), Nikersgrunden (Ledbådan) ja Ritgrund. Valassaaret: Äbbskäret, Storskär, Norderstören,…

Tarjouspyyntö Björkön–Raippaluodon ulkosaariston rakennusinventoinnista

Tarjouksia pyydetään rakennusinventoinnista, jota tullaan käyttämään meneillään olevan Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistuksen pohjana. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi viimeistään 18.5.2023. Tarjousten on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään maanantaina 29.5.2023 klo 16.00.

Peltomaata vuokrattavana

Mustasaaren kunta tarjoaa vuokralle peltomaata seuraavissa kylissä: Böle, Sepänkylä, Sulva, Kråklund ja Norra Vallgrund.

Helsingbyn-Tuovilan osayleiskaava

Maisema- ja kulttuuriympäristöinventoinnista järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 23.8.2022 klo 18 Helsingbyn ns-talolla.

Asemakaavan muutos Sepänkylän korttelissa 47 (KPO Kiinteistöt Oy)

KUULUTUS Kaavaehdotus asemakaavan muuttamiseksi Sepänkylän korttelissa 47 (KPO Kiinteistöt Oy) on nähtävillä 7.9.–6.10.2021 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa(MRA 27. §). Aineistoon tulee tutustua ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mustasaari.fi/kaavat. Muistutukset on toimitettava viimeistään 6.10.2021 Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai…

Stormossenin asemakaavan osan muutos

KUULUTUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.–31.8.2021 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa (MRL 63. §). Aineistoon tulee tutustua ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mustasaari.fi/kaavat. Mielipiteet on toimitettava viimeistään 30.8.2021 Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai sähköisesti kaavoitus@mustasaari.fi. Mustasaaressa 17.8.2021Kaavoitusosasto

Kaavoja nähtävillä

Seuraavat kaavat ovat nähtävillä 10.8.–8.9.2021 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa: Etelämetsän asemakaavaKaavaehdotus on nähtävillä (MRA 27. §). Bölen Kotimetsä 2 –asemakaavaKaavaehdotus on nähtävillä (MRA 27. §). Vikby I -yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennusKaavaluonnos on nähtävillä (MRA 30. §). Aineistoon tulee tutustua…