Konepalvelujen puitesopimuksen kilpailutus

Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia konepalvelujen puitesopimuksesta vuodeksi 2024 ja optiosta vuodeksi 2025. Hankinta toteutetaan niin kutsuttuna käänteisenä hankintana (ranskalainen urakka), jossa tilaaja määrää koneluokkaa, varusteita ja henkilökuntaa koskevat hinnat sekä laatuvaatimukset liitteenä olevan konepalvelujen 2024 luettelon mukaisesti. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi…

Lumenauraus

Kunta huolehtii maksua vastaan yksityisten pihateiden aurauksesta haja-asutusalueilla. Vuosimaksu on 198,40 euroa. Pihatien aurauksesta on sovittava kunnan kanssa viimeistään 31.10.2023.

Katupiirustusten nähtäville Venekujan rakentamiseksi ja Venetien jatkamiseksi

Piirustukset Venekujan rakentamiseksi ja Venetien jatkamiseksi Raippaluodon teollisuusalueella ovat nähtävillä 8.–21.9.2023 Mustasaaren virastotalossa. Muistutusten on oltava perillä osoitteessa yhdyskuntarakentaminen@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunta, yhdyskuntarakentaminen, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, viimeistään 21.9.2023 klo 16. Nähtävillä olevat piirustukset:

Osallistumishakemukset kiviainesten ja ruokamullan hankintaan

Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentaminen pyytää osallistumishakemuksia kilpailutukseen murskesorasta, luonnonkivistä, täyttömaasta, ruokamullasta ja hiekasta toimitettuna eri työkohteisiin kunnassa. Osallistumishakemukset jätetään viimeistään 6.4.2023 klo 16.00. Lisätietoja löytyy Hilmasta; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/84342/notice/122759/overview