Tarjouspyyntö vesijohdon rakentamisesta Hagnäs-Mälsorintiellä

Rakennuspaikka sijaitsee Hagnäs-Mälsorintiellä 365-509. Johtoreitti on merkattu maastossa. Urakoitsijan edellytetään tutustuneen rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.
Uusi johto tulee korvaamaan olemassa oleva vesijohto Vassorinjärven länsirantaa pitkin.