Hyväksytyt asemakaavat

Asemakaavat hyväksyy pääasiallisesti kunnanvaltuusto. Täällä voit tutustua asemakaavoihin, jotka ovat saaneet lainvoiman vuonna 2013 tai sen jälkeen. Tätä vanhemmista asemakaavoista sekä vaikutuksiltaan vähäisistä asemakaavoista saat tietoa ottamalla yhteyttä kaavoitus@mustasaari.fi

Böle

Iskmo-Jungsund

Koivulahti

Lintuvuori

Stormossenin asemakaavan muutos

Petsmo

Raippaluoto

Sepänkylä

Asemakaavan muutos korttelissa 16b ja siihen rajautuvalla virkistysalueella, Sepänkylä

Asemakaava, kevyen liikenteen väylä Välitielle, Sepänkylä

Singsby

Sulva

Tuovila

Vassor

Veikkaala

Vikby

Västerhankmo