Rakennuskannan kartoitus

Mustasaaren rakennusvalvonta tekee kartoituksen kunnan rakennuskannasta. Kartoituksen tarkoituksena on päivittää kunnan rakennusrekisteri ja toimittaa tiedot muutoksista myös muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon ja Digi- ja väestötietoviraston, ylläpitämiin rekistereihin.

Kiinteistönomistaja ilmoittaa itse rakennukset

Kartoituksessa käydään läpi Mustasaaren kunnan kaikki kiinteistöt. Kiinteistönomistaja ilmoittaa itse rakennukset sähköisellä ilmoituslomakkeella tai tulostettavalle lomakkeella, joka palautetaan rakennusvalvontaan. Paperilomakkeen voi tulostaa kunnan verkkosivuilta tai noutaa virastotalolta.

Mitkä rakennukset ilmoitetaan?

Lomakkeella ilmoitetaan yli kymmenen neliömetrin kokoiset rakennukset. Kaikki saunarakennukset ja grillikodat ilmoitetaan aina riippumatta rakennuksen koosta.

Löydä oikea alue sähköisessä ilmoituslomakkeessa

Sähköisessä ilmoituslomakkeessa Mustasaari on jaettu alueisiin postinumeron mukaan:

 • 65610 Mustasaari (Sepänkylä)

Sähköinen ilmoituslomake Sepänkylässä sijaitseville kiintestöille

 • 65630 Karperö
 • 65710 Singsby
 • 65650 Koskö
 • 66540 Petsmo
 • 66550 Västerhankmo
 • 66560 Österhankmo

Sähköinen ilmoituslomake Karperössä, Singsbyssä, Koskössä, Petsmossa, Västerhankmossa ja Österhankmossa sijaitseville kiinteistöille

 • 65450 Sulva
 • 65460 Tölby
 • 65470 Riimala
 • 65480 Vikby
 • 66160 Långåminne
 • 66420 Ruto

Sähköinen ilmoituslomake Sulvalla, Tölbyssä, Riimalassa, Vikbyssä, Långåminnessä ja Rutolla sijaitsevilla kiinteistöille

 • 65520 Helsingby
 • 66520 Veikkaala
 • 66530 Koivulahti
 • 66580 Kuni
 • 66590 Vassor

Sähköinen ilmoituslomake Helsingbyssä, Veikkaalassa, Koivulahdessa, Kunissa ja Vassorissa sijaitseville kiinteistöille

 • 65730 Jungsund
 • 65760 Iskmo
 • 66999 Vaasa (Koskö)
 • 65800 Raippaluoto

Sähköinen ilmoituslomake Jungsundissa, Iskmossa, 66999 Vaasassa (Koskö) ja Raippaluodossa sijaitseville kiinteistöille

 • 65920 Norra Vallgrund
 • 65930 Södra Vallgrund
 • 65970 Söderudden
 • 65870 Björköby

Sähköinen ilmoituslomake Norra Vallgrundissa, Söderuddenilla ja Björköbyssä sijaitseville kiinteistöille

Ilmoita rakennus paperilomakkeella

Rakennuksen voi myös ilmoittaa paperilomakkeella. Paperilomakkeen voi tulostaa kunnan verkkosivuilta tai noutaa virastotalolta.

Täytetty lomake lähetetään osoitteeseen

Mustasaaren rakennusvalvonta
Keskustie 4
65410 Mustasaari

Mitä tiedoilla tehdään?

Kiinteistönomistajien ilmoittamia tietoja verrataan kunnan rakennusrekisterin, Verohallinnon, Digi- ja väestötietoviraston ja ilmakuvien tietoihin. Kerätyt tiedot toimitetaan myös eri viranomaisten rekistereihin.

Jos tiedot ovat puutteellisia

Jos tiedot ovat puutteellisia tai poikkeavat aiemmista tiedoista, Mustasaaren rakennusvalvonta tekee kiinteistölle kartoituskäynnin. Kartoituskäynti tehdään myös sellaiselle kiinteistölle, jonka omistaja ei ole ilmoittanut rakennuksiaan. Ilmoitamme kiinteistönomistajalle käynnistä etukäteen.

Kartoituskäynnillä rakennuksia tarkastellaan vain ulkoapäin, niiden sisällä ei käydä. Mittaajat esittävät kuvallisen henkilökortin, jotta kiinteistönomistaja voi varmistua siitä, että käynti koskee kartoitusta. Jos käynnin aikana havaitaan luvittamattomia rakennuksia tai laajennuksia, omistajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan.