Rakennuskannan kartoitus


Mustasaaren rakennusvalvonta tekee kartoituksen kunnan rakennuskannasta. Kaikki kunnan kiinteistöt kartoiteaan.

Dataskärm med karta och texten Korsholm, Mustasaari. kartläggning av byggnadsbestånd. Näyttö, jossa kartta ja teksti: Korsholm, Mustasaari. kartläggning av byggnadsbestånd.

Kartoituksen tarkoituksena on päivittää kunnan rakennusrekisteri ja toimittaa tiedot muutoksista myös muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon ja Digi- ja väestötietoviraston, ylläpitämiin rekistereihin.

Kiinteistönomistaja ilmoittaa itse rakennukset

Kiinteistönomistaja ilmoittaa itse rakennukset rakennusvalvontaan. Tietoa ilmoittamisesta löytyy rakennusvalvonnan verkkosivulta kartoituksesta.

Lomakkeella ilmoitetaan kaikki yli kymmenen neliömetrin kokoiset rakennukset. Kaikki saunarakennukset ja grillikodat ilmoitetaan aina riippumatta rakennuksen koosta.

Mitä tiedoilla tehdään?

Kiinteistönomistajien ilmoittamia tietoja verrataan kunnan rakennusrekisterin, Verohallinnon, Digi- ja väestötietoviraston ja ilmakuvien tietoihin. Kerätyt tiedot toimitetaan myös eri viranomaisten rekistereihin.

Jos tiedot ovat puutteellisia

Jos tiedot ovat puutteellisia tai poikkeavat aiemmista tiedoista, Mustasaaren rakennusvalvonta tekee kiinteistölle kartoituskäynnin. Kartoituskäynti tehdään myös sellaiselle kiinteistölle, jonka omistaja ei ole ilmoittanut rakennuksiaan. Ilmoitamme kiinteistönomistajalle käynnistä etukäteen.

Kartoituskäynnillä rakennuksia tarkastellaan vain ulkoapäin, niiden sisällä ei käydä. Mittaajat esittävät kuvallisen henkilökortin, jotta kiinteistönomistaja voi varmistua siitä, että käynti koskee kartoitusta. Jos käynnin aikana havaitaan luvittamattomia rakennuksia tai laajennuksia, omistajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan.

Lue lisää kartotuksesta rakennusvalvonnan verkkosivulta kartoituksesta.

Lisää uutisia