Asemakaavan muutos ja laajennus osassa Lintuvuoren korttelia 12

Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.11.–2.12.2020 (MRL 63. §)